Samarbetspartners

Att bygga starka och förtroendefulla relationer inom rättsliga och ekonomiska områden är avgörande för framgång. På STIS värderar vi våra samarbetspartners högt och strävar efter att tillsammans skapa de bästa lösningarna för våra klienter.

Aider är ett innovativt verktyg framtaget särskilt för gode män och förvaltare. Det underlättar hanteringen och redovisningen av huvudmännens ekonomi, samtidigt som det erbjuder praktiska funktioner för daglig kommunikation och dokumentation. Med sin användarvänliga plattform och höga säkerhetsstandarder har Aider blivit ett ovärderligt verktyg för oss på STIS och för många kommuner. Genom vårt samarbete med Aider strävar vi efter att ge bästa möjliga stöd till våra klienter, effektivt och tryggt.